amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
9020219634

De Anugītā

Een vervolg op de Bhagavad Gītā

Evenals de Bhagavad Gītā en de Sanatsugātīya, is de Anugītā een van de ontelbare episodes uit de Mahābhārata. De Anugītā (anu betekent "na" of "voorbij" en gītā "lied", dus "na of voorbij het lied") kan worden beschouwd als een voortzetting, een "aftersong" van de Bhagavad Gītā, of eerder nog als een korte herhaling van dit onvolprezen werk.

Al direct aan het begin lezen we, nadat de oorlog uit de Mahābhārata voorbij is en de Pāndava's meesters zijn over hun voorvaderlijk koninkrijk, dat Krishna en Arjuna samen een wandeling maken in het grote magische paleis, gebouwd voor de Pāndava's door de demon Maya.

Bij die gelegenheid deelt Krishna aan Arjuna zijn wens mede om terug te keren naar zijn eigen volk in Dvārakā, nu de zaak waartoe hij was geroepen gelukkig is beėindigd. Natuurlijk kan Arjuna deze wens niet weerstaan. Maar hij verzoekt Krishna, voor hij vertrekt, om de instructie, die reeds aan hem was overgebracht op de "heilige vlakte van Kurukshetra", te herhalen, daar deze uit zijn "ontaarde denkvermogen" is verwijderd.

Krishna merkt vervolgens op dat hij de Bhagavad Gītā niet woordelijk kan herhalen, maar hij is wel bereid aan Arjuna dezelfde instructie in andere woorden mede te delen, door middel van een "aloud verhaal" of purātana ithāsa. Aldus geschiedt.....

Het lezen en bestuderen van de Anugītā is een verrijking voor iedere bewonderaar van de Bhagavad Gītā.

Kasinath Tryambak Telang, ooit rechter aan het Hooggerechtshof te Bombay, in de tweede helft van de 19e eeuw, was een begaafd spreker, schrijver en Sanskriet-geleerde. Hij was de vertaler van de Bhagavad Gītā, de Sanatsugātīya en de Anugītā voor de oude en wereldberoemde reeks Sacred Books of the East onder leiding van Friedrich Max Müller.
Kasinath Tryambak Telang
kleine klassieken
gebonden
120 blz
isbn 9020219634
9789020219630
Ankh Hermes
prijsindicatie € 19,50
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018