amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Karma en Vrijheid - Oetinger

Karma & Vrijheid

Eenieder die zich werkelijk verdiept in het leven komt vroeg of laat voor de vraag te staan of bepaalde gebeurtenissen voorbestemd zijn of voortvloeien uit zijn eigen vrij wil.

Op basis van haar spirituele begaafdheid onderzoekt en analyseert Manuela Oetinger een aantal levenssituaties en laat zien in hoeverre karmische factoren een rol speelden en in hoeverre iemand werkelijk vrij kon beslissen en handelen.

Daarbij wordt zichtbaar dat er een verschil is tussen de vrije wil van de persoonlijkheid en de geestelijke vrijheid van de eigenlijke geestelijke kern van de mens.

Zo kan het individu op zielsniveau bepaalde keuzes hebben gemaakt die hij zich als aardse persoonlijkheid niet meer kan herinneren en die hij daardoor als »opgelegd« ervaart. Vanuit een hogere dimensie beschouwd komt de relatie tussen karma en vrijheid zo in een heel ander licht te staan.
Manuela Oetinger
esoterie
paperback, 128 blz
isbn 9020284037
prijsindicatie € 4,99
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018