amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Een levensregel voor beginners - Derkse

Een levensregel voor beginners

Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven

Boeiend essay over het toepassen van de benedictijnse inspiratie op het dagelijks leven Een verfrissend boek voor al wie zijn leven, zijn verantwoordelijkheid of leiderschap wil herbronnen.

Biblion recensie - G. Mathijsen osb
De Regel voor monniken, waaraan de naam van Benedictus van Nursia [480-547] verbonden is, wordt al 15 eeuwen in de kloosters gevolgd als interpretatiemodel om het evangelie in praktijk te brengen. Dit boek stelt zich ten doel elementen uit deze spiritualiteit en de daarmee verbonden levensstijl aan te bieden aan mensen buiten de kloostermuren, als een middel om de kwaliteit van samenleven en samenwerken te verhogen.

De auteur heeft zich deze spiritualiteit eigen gemaakt door veelvuldig verblijf in een benedictijner gemeenschap, met welke hij zich als »oblaat in de wereld« door beloften verbonden heeft. Dr. Derkse [1952], huisvader, is wetenschappelijk directeur van de Radboudstichting en namens deze stichting bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Daarvoor was hij scheikundeleraar. Sinds 1982 zoekt hij inspiratie voor zijn eigen leven in de Regel voor monniken.

Ondergetekende, zelf meer dan veertig jaren benedictijn, acht dit boek een uitstekende, verfrissende, inleiding in de benedictijnse spiritualiteit, al komt hier de theologische dimensie, die uiteraard fundamenteel is, niet uitdrukkelijk ter sprake. Maar juist deze bescheidenheid spoort zeer goed met de geest van de Regel. Geschikt voor ieder met spirituele belangstelling.
Wil Derkse
spiritualiteit
paperback
126 blz
isbn 9020941844
9789020941845
prijsindicatie € 12,95
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018