amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Evangelie van Thomas

Het evangelie van Thomas

ingeleid en vertaald door Riemer Roukema

Het »Evangelie van Thomas« is in 1945 in Egypte teruggevonden en geeft een visie op Jezus die regelmatig afwijkt van de bijbelse evangeliën. Jezus wordt erin voorgesteld als een leraar van geheime kennis die leidt tot zelfkennis en geestelijke verlossing.

Dit evangelie bevat geen doorlopend verhaal, ook geen wonderverhalen, en het rept evenmin van Jezus’ geboorte, dood en opstanding. In plaats daarvan telt het 114 spreuken, gelijkenissen en gesprekken waarin Jezus aan het woord is.

Beter nog is het te zeggen dat die woorden aan hem zijn toegeschreven, want het is duidelijk dat Jezus ze niet allemaal zo kan hebben gezegd als ze nu staan opgetekend. Dit betekent dat dit evangelie een beeld van Jezus geeft dat gold voor een bepaalde categorie christenen uit de begintijd van het christendom. Meestal worden zij in verband gebracht met de gnostici van die tijd.

In deze uitgave wordt, na een inleiding, een vertaling van dit evangelie gegeven. Bovendien worden de Koptische en Griekse teksten, waarin dit evangelie is overgeleverd, afgedrukt.

Dit boek verschijnt als tweede deel in de serie Ad Fontes.

Riemer Roukema is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit Kampen.
Riemer Roukema
evangelie
paperback, 96 blz
isbn 9021140659
9789021140650
Meinema - 2010
prijsindicatie € 12,90
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018