amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Heksen - Hans Petermeijer

Hans Petermeijer
sprookjes
paperback, 144 blz
isbn 9038912293
prijsindicatie € 12,95

Heksen

Verhalen uit de Lage Landen

Een van de eerste sprookjesfiguren waar we kennis mee maken, is onvermijdelijk de heks. Haar boze daden zijn vrijwel altijd op kinderen gericht en dat maakt haar tot zinnebeeld van het kwaad dat overal op de loer ligt. Toch is de heks uit de sprookjes een 19e-eeuwse figuur, die los staat van het beeld dat in de oudheid en de Middeleeuwen gold.

De heks maakte een ontwikkeling door van gerespecteerde kruidenvrouw en priesteres naar een dienares van de duivel en van daaruit naar de angstaanjagende vrouw met kromme neus, altijd in gezelschap van haar kat. In onze tijd, ten slotte, is de heks een representant geworden van vormen van hedendaags feminisme.

In deze bundel zijn al deze vormen van heksen terug te vinden. Opvallend is dat het aandeel van mannen, de zogenaamde heksenmeesters, in de verhalen uit het Nederlands taalgebied erg klein is.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018