amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Tempeliers - Hosten

De Tempeliers

de tempelorde tijdens de kruistochten en in de Lage landen

De Orde van de Arme Ridders van Christus en de Tempel van Salomon, beter bekend als de orde van de tempeliers, was een geestelijke ridderorde, opgericht aan het eind van de elfde eeuw. Het doel van de orde was aanvankelijk om de pelgrims te beschermen die in het kielzog van de kruistochten naar Jeruzalem afreisden en onderweg aan de nodige gevaren blootstonden.

In de loop der tijd nam de macht van de tempeliers enorm toe : de orde vergaarde grote rijkdommen en beschikte over uitgebreide bezittingen. Op den duur fungeerde zij zelfs als bank voor bijvoorbeeld de koning van Frankrijk, die zwaar bij de tempeliers in de schuld stond. Wellicht mede om die reden werd de orde uiteindelijk in 1312 officieel ontbonden, nadat de tempeliers jarenlang wegens ketterij waren vervolgd.

De laatste grootmeester van de tempeliers, Jacques de Molay, stierf in 1314 op de brandstapel, nadat hij schuldig was bevonden aan ketterij.

De tempeliers hebben van meet af aan aanleiding gegeven tot de wildste fantasieën en speculaties over hun rituelen, hun overtuigingen en hun onderlinge band. Ook nu nog geloven sommigen dat de orde na 1312 in het geheim is blijven voortbestaan, of dat er nog altijd immense schatten van de tempeliers op verborgen plekken begraven liggen.

In dit boek zet Jan Hosten de geschiedenis van de tempeliers duidelijk uiteen, van de eerste aanzet tot de opheffing van de orde en de nasleep daarvan. Bijzondere aandacht is er voor de Vlaamse »roots« van de orde, die immers mede is opgericht door Godfried van Sint-Omaars, een Vlaamse edelman.

Het boek bevat bovendien een uniek overzicht van het patrimonium van de tempelorde in de Lage Landen. Al met al is dit boek verplichte kost voor iedereen die geïnteresseerd is in de fascinerende geschiedenis van de tempeliers.

Jan Hosten begon zijn schrijversloopbaan als journalist bij weekbladen en tijdschriften. Geboeid door de middeleeuwen en de kruistochten in het bijzonder, kwam hij al vrij vroeg in aanraking met de tempeliers, die in zijn geboortestad Ieper de basis voor de tempelorde in Vlaanderen legden.

Dit boek is het resultaat van meer dan twaalf jaar research en geeft een stand van zaken van het jongste historisch onderzoek naar de tempelorde.
Jan Hosten
geschiedenis
paperback
354 blz
isbn 9043010618
9789043010610
prijsindicatie € 14,95
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018