amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
9043503509

Christelijke Encyclopedie

In deze nieuwe uitvoering wordt, anders dan bij de vorige edities, het woord christelijk binnen de Nederlandse context zo breed mogelijk opgevat, zowel het rooms-katholicisme als het protestantisme omsluitend. Bovendien zal het accent sterk komen te liggen op de twintigste eeuw en worden ook de centrale noties van het jodendom, de islam en andere levensbeschouwingen in verband met de raakvlakken met het christendom behandeld.

Tenslotte zal de nadruk op theologie – zowel in de keuze van de trefwoorden als in de beschrijvingen – plaats maken voor een cultuurhistorisch accent. De bedoeling is te informeren over het christendom in zijn culturele context.

Op grond van deze uitgangspunten is een keuze gemaakt van ongeveer 3000 trefwoorden:
- alle relevante theologische, liturgische, historische, culturele en algemene zaken betrekking hebbend op het christendom
- christelijke denominaties en organisaties
- definities van belangrijke begrippen en letterwoorden
- biografieën van individuen en hun betekenis voor de christelijke traditie

Bij elk trefwoord is de tekst op dezelfde wijze opgebouwd en ingedeeld. Er wordt in zo kort mogelijk bestek feitelijke informatie gegeven, en waar mogelijk en nodig wordt verwezen naar andere trefwoorden. Tevens is relevante literatuur over het betreffende onderwerp vermeld.

Redactie
George Harinck [1958] is bijzonder hoogleraar geschiedenis aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken te Kampen, directeur van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800- heden) van de Vrije Universiteit Amsterdam en directeur van het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken te Kampen.

Wim Berkelaar [1960] is historicus, mede-oprichter van het Historisch Nieuwsblad en was onder meer werkzaam bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en de Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang. Momenteel is hij verbonden aan het historisch radioprogramma OVT van de VPRO.

Lodewijk Winkeler [1951] is historicus en hoofd van het Katholiek Documentatie Centrum aan de Radboud Universiteit Nijmegen. studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en de Katholieke Theologische Universiteit aldaar. Promoveerde in 1987 te Nijmegen.

Bart Jan Spruyt [1964] In de eerste jaren van voorbereiding van de Christelijke Encyclopedie maakte ook dr. BartJan Spruyt deel uit van de redactie. Destijds was hij politiek redacteur van het Reformatorisch Dagblad. Inmiddels is Spruyt benoemd tot directeur van de Edmund Burke stichting.
Christelijke
encyclopedie
3 delen
gebonden
isbn 9043503509
prijsindicatie € 102,00
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018