amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Oude en Nieuwe Lezers - Eep Talstra

Eep Talstra
bijbeluitleg
gebonden
240 blz
isbn 9043505021
prijsindicatie € 34,70

Oude en Nieuwe Lezers

Een inleiding in de methoden van uitleg van het Oude Testament

Kunsthistorici, christenen of joden: ze gebruiken de teksten uit het Oude Testament elk vanuit een eigen interesse. Exegeten, bijbellezers van beroep, horen ook tot zulke geïnteresseerden, maar zij laten in hun werk het bijzondere belang dat mensen bij de teksten kunnen hebben, eerst even voor wat het is en concentreren zich op hun ambacht, het lezen van de Hebreeuwse bijbel.

Welke talen moet ik kennen? Wat moet ik van oude geschiedenis weten? Wat weten we van kunst, literatuur en godsdienst in het oude Oosten? En hoe zijn de teksten van de Hebreeuwse bijbel gelezen in synagoge en kerk? Wiens belangen hebben de teksten gediend? Was dat gebruik of misbruik? Is er enige orde te ontdekken in de vele manieren van bijbellezen? Of kunnen we de diversiteit beter zien als een bewijs van de vitaliteit van het oude Boek?

Dit boek benadert de uitleg van het Oude Testament als een ambacht, dat gebruik maakt van een hele reeks instrumenten. Het boek begint met een uitvoerige rondleiding door de werkplaats van de exegeet: welke teksten liggen op tafel en wat zijn de vragen en instrumenten?

Daarna komt de vraag aan de orde hoe de verschillende soorten vragen en analyses methodisch goed op elkaar kunnen worden afgestemd. De laatste hoofdstukken laten aan concrete teksten zien hoe dat werkt bij het lezen van verschillende soorten teksten in het Oude Testament: verhalen, betogen, psalmen en profeten.


Auteur Prof. Dr. E. Talstra is verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam als hoogleraar Bijbelwetenschappen en alfainformatica, in het bijzonder de computergestuurde tekstanalyse.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018