amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Nederlandse concordantie van de bijbel

Nederlandse concordantie van de Bijbel

Nog altijd is de »Nederlandse concordantie van de Bijbel« op de Statenvertaling, ook wel kortweg »de Trommius« genoemd, de beste en uitvoerigste concordantie op de Statenvertaling die op dit moment beschikbaar is in boekvorm.

De eerste druk van dit werk verscheen in 1691 onder de titel »Volkomene Nederlandsche concordantie ofte woord-register des Ouden en Nieuwen Testaments«.

Deze editie in één band is gebaseerd op de uitgave uit 1856, bewerkt door ds. Jan de Liefde. Deze concordantie verschijnt nu in een nieuwe uitvoering, maar met het originele zetsel.


Abraham Trommius [1633-1719] was predikant in Haren en Groningen. Hij heeft bijna dertig jaar aan dit woordregister gewerkt. In 1717 ontving hij hiervoor een eredoctoraat van de Groningse Hogeschool.

"De Godt aller genade geve nu en voortaen schynsel over dit uitgebrachte werk, dat in synen Name begonnen ende door synen segen ge-eindigt is; op dat syn Naem daer door te meer mach worden geheiligt, syn Woort verheerlickt, syn Gemeinte gesticht, ende veler saligheit bevoordert. Amen, ja Amen." Abraham Trommius
Abraham Trommius
godsdienst
gebonden
druk 27
1100 blz
isbn 9043505099
prijsindicatie € 66,45
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018