amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
9043509817

Tussentijds

Aanvullende Liedbundel

Nadat het »Liedboek voor de kerken« in 1973 verscheen, is in de daarop volgende dertig jaar veel nieuw materiaal ontstaan. Door nu een verzameling van veel gezongen [nieuwe] liederen te maken, komt er met »Tussentijds« een bundel beschikbaar die als aanvulling op het »Liedboek voor de kerken« kan fungeren. Een nieuw liedboek is bovendien niet snel te verwachten.

»Tussentijds« biedt een verzameling van zo'n 200 liederen die hun waarde in de eredienst ruimschoots hebben bewezen. Geput is uit bundels als »Gezangen voor liturgie«, »Zingend geloven«, »Eva's lied«, »Alles wordt nieuw«, »Liturgische gezangen« en »Liederen en gebeden uit Taize«.

Met het verschijnen van deze bundel komt er een breed arsenaal nieuwere liederen beschikbaar voor de gemeentezang zonder dat er eerst geknipt en geplakt hoeft te worden.

De indeling van de bundel is gericht op het liturgisch gebruik in de kerken.

Nieuw is de serie zondagsliederen bij het Gemeenschamppelijk Leesrooster van de Protestantse Kerk in Nederland. De zondagsliederen die niet in het »Liedboek voor de kerken« staan, worden in »Tussentijds« opgenomen.
liturgie
gebonden, 322 blz
isbn 9043509817
9789043509817
Kok - 2009
prijsindicatie € 16,50
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018