amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Van horen zeggen

Geschiedenis en uitleg van de bijbel

Om in een bibliotheek thuis te raken heeft men een handleiding en een catalogus nodig. Dat geldt ook voor die kleine, in onze cultuur zo belangrijke bibliotheek: de "biblia", bijbel. Het is een verzameling van 66 onderscheiden boeken, een verwarrend veelvoud.

Na een inventarisatie van de manieren waarop men in de loop der eeuwen met bijbelse teksten omging, wordt in VAN HOREN ZEGGEN stilgestaan bij de twee grote collecties die de bibiotheek rijk is: het Oude en Nieuwe Testament.

Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Uitvoerig wordt ingegaan op de uiteenlopende typen geschriften die in de verschillende afdelingen zijn verzameld: verhalen, liederen, wijsheidsspreuken, profetieën, brieven.

Alle bijbelboeken passeren de revue. Van ieder boek worden achtergronden gegeven en wordt de inhoud geschetst.
Marius van Leeuwen
theologie
paperback
306 blz
9050186351
prijsindicatie € 19,95
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018