amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Volgelingen van de imam - Ter Haar

Volgelingen van de imam

Een kennismaking met de sji'itische islam

In 'Volgelingen van de imam' maakt de lezer kennis met de sji'itische variant van de islam, een variant die veel rijker en boeiender is dan de publieke opinie doet vermoeden.

De sji'a-islam vindt zijn oorsprong in de kwestie van de opvolging van Mohammed: wie is gerechtigd leiding te geven aan de jonge gemeenschap van moslims. Daarmee is een grote tweedeling binnen de islam begonnen, die zich in de loop van de geschiedenis op eigen wijze ontwikkeld heeft.

Aan de hand van een aantal thema's toont de auteur ons de wereld en het denken van sji'itische moslims en laat hij zien waarin ze verschillen van de soennitische. Om er enkele te noemen: de sji'itische visie op de koran en andere 'heilige' boeken, het scholastieke karakter van de theologie, de kleine, maar soms spectaculaire verschillen op het gebied van de plichtenleer, de opvallende positie van de geestelijkheid en de herdenking van de dramatische dood van Mohammeds kleinzoon Hoesein, die het hoogtepunt vormt van de sji'itische kalender. Ook de filosofie en de mystiek geven interessante en opvallende verschillen te zien.

Ten slotte volgt een overzicht van de stromingen die er binnen het sji'isme bestaan: de volgelingen van Agha Khan, de druzen, noseiri's en alevieten.


Dr. Johan ter Haar is als iranist en islamoloog verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden. Van zijn hand verscheen een studie over de mysticus Ahmad Sirhindi (1564-1624), hij vertaalde romans uit het Urdu en Perzisch, schreef een Perzische grammatica en publiceert regelmatig in binnen- en buitenland.
Johan ter Haar
islam
paperback
160 blz
isbn 905460008X
9789054600084
prijsindicatie € 12,50
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018