amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Filosofische praktijk

Shlomit C. Schuster
filosofie
paperback
306 blz
isbn 905637351X
lemniscaat
prijsindicatie € 20,95

Filosofische praktijk

Een alternatief voor counseling en psychotherapie

Steeds vaker kloppen mensen aan bij de filosoof voor verheldering van levensvragen, morele dilemma's, depressies of relatieproblemen. De filosofische praktijk is een vruchtbare en eigentijdse manier om zulke vragen en problemen te verhelderen.

Shlomit Schuster laat zien wat de filosofische praktijk kan bieden: een denken dat vrij is van vooroordelen, vrij van dogmatiek en van de overmoed alles te weten.

In het eerste deel van dit boek beschrijft Schuster de ontstaansgeschiedenis en de theoretische achtergrond van de filosofische praktijk. Ze behandelt de hedendaagse praktiserende filosofen die haar tot nut waren bij het ontwikkelen van haar eigen opvattingen over het filosofische consult: Achenbach, Hoogendijk, Veening, Nelson, von Morstein en anderen.

In het tweede deel geeft ze een boeiende beschrijving van een aantal praktijkvoorbeelden. In acht levendige portretten Iaat ze zien hoe ze samen met haar cliënten de problemen aanpakt en op zoek gaat naar individuele oplossingen. Het leven is nu eenmaal weerbarstiger en daardoor ook veel interessanter dan de theorie.

Schuster toont aan dat de filosofische praktijk een volwaardig alternatief is voor counseling en psychotherapie. Daarom is dit een belangrijk boek, niet alleen voor hulpverleners en vakfilosofen, maar ook voor een breder publiek dat niet filosofisch is geschoold.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018