amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Bronnen van het zelf - Taylor

Bronnen van het zelf

de ontstaansgeschiedenis van de moderne identiteit

Deze filosofische klassieker uit 1989, met een uitgebreide inleiding van Joep Dohmen, is een indrukwekkende zoektocht naar de bronnen van het zelf.

Charles Taylor beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de moderne identiteit aan de hand van denkers als Augustinus, Descartes en Montaigne die hebben gepleit voor zelfonderzoek en verinnerlijking.

Door zijn unieke ideeŽn-historische benadering Ľwelke ideeŽn inspireerden mensen om te doen wat ze dedenę komt Taylor tot een visie op het zelf die veel rijker is dan de in het moderne denken verankerde opvatting dat de mens eerst en vooral een autonoom subject zijn.

NBD|Biblion recensie - Dr. D.G. van der Steen
Na bijna twintig jaar is een van de belangrijkste wijsgerige werken van de afgelopen decennia, ĽSources of the Selfę [1989] van Charles Taylor, nu eindelijk in het Nederlands vertaald. In dat boek geeft Taylor een originele, diepzinnige, veelzijdige en voortdurend verrassende analyse van de moderne seculiere identiteit en haar herkomst.

Op een inleidend systematisch deel, waarin hij laat zien hoe zeer onze gedachten over wie wij zijn, verweven zijn met onze ideeŽn over godsdienst en wetenschap, over moraal en samenleving, volgt een uitvoerig historisch deel, waarin hij uiteenzet hoe deze ideeŽn in de loop van de eeuwen zijn ontstaan en voortdurend weer veranderd.

Erudiet, inspirerend, invloedrijk en uitvoerig gedocumenteerd. Zojuist is een minstens zo belangrijk vervolg verschenen, ĽA Secular Ageę [2007]. De vertaling van dat werk zal hopelijk klaar zijn als Taylor volgend jaar in Utrecht een eredoctoraat krijgt aangeboden. Voorzien van onder meer literatuurverwijzingen in talrijke eindnoten en een register op personen en onderwerpen.
Charles Taylor
religie
paperback
773 blz
isbn 9047701585
9789047701583
prijsindicatie € 34,95
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018