amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Zwijgen van Boeddha

Het zwijgen van de Boeddha

Is Het Boeddhisme een athe´stische religie ? Kan men stellen dat het moderne athe´sme een nieuwe relegie is ? Is het monothe´sme wezenlijk voor het christendom ? Kunnen we vandaag de dag nog langer doof blijven voor de stemmen van andere volkeren en culturen ? Want om die te horen, zonder ze mis te verstaan, moeten we ons gehoor scherpen. Misschien zou het zwijgen van de Boeddha welsprekend kunnen zijn voor hen die verzadigd zijn van woorden, van wetenschappelijke en religieuze woorden.

Panikkar herformuleert het boeddhisme als een hedendaagse filosofische en religieuze traditie in antwoord op vragen die in duidelijk westerse termen gesteld worden. Hij geeft ruiterlijk toe dat dit, wil het boeddhisme of welke religieuze traditie dan ook in deze tijd serieus genomen worden, onvermijdelijk is.

Vervolgens leest hij een aantal klassieke teksten aan de hand van de vier grondslagen die het religieus athe´sme van de Boeddha kenmerken: de ontkenning van een substantieel zelf; nirvana als tenietgaan; immanente oorzakelijkheid of pratitya-samutpada; en de weigering van de Boeddha om in te gaan op metafysische vragen. Hij licht ieder van deze grondslagen toe aan de hand van citaten uit belangrijke teksten, en onderbouwt met een nadere uitleg ervan zijn eigen interpretatie van het boeddhisme.

Dit boek, dat het resultaat is van deccennia studie en ervaring, tracht de muur te slechten die de westerse cultuur heeft opgetrokken tussen de zogenaamde gelovigen en de zogenaamde athe´sten. De auteur toont het boeddhisme van binnenuit en baseert zich daarbijook op de kern van het christendom.

╗Het zwijgen van de Boeddhaź is geen apologie van het boeddhisme, noch van het christendom of het athe´sme, maar probeert onpartijdig een leidraad te vinden aan de hand waarvan we ons door de drie eeuwenoude wijsheidssystemen heen kunnen oriŰnteren. Het boek is zowel een inleiding tot het boeddhisme, met in het tweede deel een weergave van een aantal fundamentele teksten daarvan, als een beschouwing over de spirituele situatie van de hedendaagse mens.
Raimon Panikkar
parabel
gebonden
416 blz
isbn 9056700553
9789056700553
Asoka
prijsindicatie € 23,55
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018