amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Naamloze zoeker - Michael Roach


Michael Roach
parabel
gebonden
192 blz
isbn 905670060X
9789056700607
Asoka
prijsindicatie € 19,95


De naamloze zoeker

Michael Roach, een van de grootste westerse leraren in het Tibetaans boeddhisme, brengt in De naamloze zoeker eeuwen van Tibetaanse wijsheid tot leven. In de vorm van een parabel, waarin een jonge man door een engelachtige belichaming van wijsheid in een mystieke tuin wordt geleid, voert de schrijver een pantheon van boeddhistische meesters op.

De naamloze zoeker wordt op verschillende momenten in zijn leven onweerstaanbaar getrokken naar de Tuin. Hij ontmoet daar de grootste historische figuren die met hun oorspronkelijke leringen de basis hebben gelegd voor het Tibetaans boeddhisme. De eerste is Tsong Khapa, de 14e eeuwse wijze en stichter van de Gelugpa-orde, die de verteller duidelijk maakt dat de pijn en het sterven van zijn moeder onvermijdelijk waren. Dat wil zeggen, ze maakten de eerste Edele Waarheid van de Boeddha, dat iedere vorm van bestaan lijden met zich meebrengt en eindigt in ziekte, ouderdom en dood, aanschouwelijk.

Vervolgens leert Kamala Shila, de grote meditatie-leraar, hem een geschikte plek in te richten, offergaven aan te bieden, en uiteindelijk in volkomen aandachtigheid te verzinken. De eerste Dalai Lama [1391-1475] prent hem de werkzaamheid van de wet van oorzaak en gevolg, ofwel karma, in. Dan verschijnt Maitreya, de toekomstige Boeddha, die eruit ziet zoals in Tibetaanse schilderingen - aantrekkelijk en jeugdig, met golvend zwart haar en gekleed in een lendendoek - en hem de derde Edele Waarheid bijbrengt, namelijk dat het opgeven van gehechtheid aan het zelf iemand kan bevrijden.

Na elk bezoek keert de zoeker terug in het universitaire leven waarvan hij deel uitmaakt, waar hij de leringen beproeft, de visualisaties die hem werden onderwezen beoefent, en heel geleidelijk de aard van zijn eigen geest leert kennen. Uiteindelijk geeft de Boeddha zelf hem, na een meditatief leven volgens de boeddhistische voorschriften, en de voortdurende beoefening van mededogen en gelijkmoedigheid, het onderricht over leegte. Dan begrijpt hij dat »Zij«, zijn uitzonderlijke, gouden geliefde, zich als elk van de opeenvolgende meesters voordeed, en ziet hij in dat zij de Wijsheid zelf belichaamt.

De naamloze zoeker is uniek onder de boeddhistische werken door de verhelderende verkondiging van inzichten uit de Tibetaanse traditie. En de bron van wijsheid die Geshe Michael Roach met zijn beeldende taal opwekt zal voor lezers in de eenentwintigste eeuw, ook voor hen die niets weten van Tibetaans boeddhisme, onuitputtelijk en van blijvende waarde blijven.

Michael Roach is een volledig gewijd boeddhistisch monnik die de graad van geshe [boeddhistisch meester] behaalde aan het Tibetaanse Sera-klooster [Sera Me] in het zuiden van India, na een studie van tweeëntwintig jaar. Behalve een boeddhistisch Ieraar - sinds 1981 - is Michael Roach de vertaler van een groot aantalboeken uit het Sanskriet, Tibetaans en Russisch.

Geshe Michael Roach studeerde aan Princeton Universityen werkte in New York gedurende enige jaren als directeur van een grote diamantfirma. Hij stichtte en leidde het Asian Classics Institute en het Asian Classics Input Project, en was actief betrokken bij de restauratie van ket Sera-klooster. Hij woont in New York City.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018