amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Het nieuwe boeddhisme

Het nieuwe boeddhisme

suggesties voor een andere levenswijze

Toen een half miljoen Indiase onaanraakbaren zich in 1948, onmiddellijk na de Indiase onafhankelijkheid, tot het boeddhisme bekeerden, maakte dat de wereld duidelijk dat boeddhisme een veel verdergaande strekking heeft dan alleen maar persoonlijke redding.

Sinds die tijd is geëngageerd boeddhisme - het 'nieuwe boeddhisme' de aandacht blijven trekken. Dit levendige boek herstelt het idee dat de Boeddha een radicale criticus van de maatschappij was in ere, door een visie te geven van een nieuwe sociale orde die radicale en economische verdeeldheid overstijgt.

De auteur bekijkt vele aspecten van het boeddhisme opnieuw en herinterpreteert ze in termen van de sociale intenties van de Boeddha. Westerse en oosterse visies op 'verlichting' worden tegenover elkaar gezet.

De positieve sociale reputatie van het boeddhisme wordt bevestigd, zij het niet zonder kritische voetnoten. Boeddhistische beoefening - ethiek, geestestraining, de verhouding tussen leraar en leerling, toevlucht nemen, verzaking, enzovoort - krijgt weer een fundamentele betekenis die van deze wereld is.

De auteur maakt onderscheid tussen uitdovings- en bevrijdingsboeddhisme. Het eerste streeft ernaar het individu van deze wereld te bevrijden; het tweede streeft naar het vervolmaken van deze wereld door haar te bevrijden van de krachten van hebzucht, haat en verwarring.
David Brazier
boeddhisme
paperback
288 blz
isbn 9056700723
9789056700720
Asoka
prijsindicatie € 19,95
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018