amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Geloven in de Lage Landen

Scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom

Vijfde eeuw. Het christendom doet zijn intrede in de Lage Landen. In de eeuwen die volgen krijgt het vaste voet aan de grond. De eerste bisdommen worden opgericht en belangrijke kloosterorden ontstaan, zoals de benedictijnen, de franciscanen en de dominicanen.

Vijftiende eeuw. Het humanisme zet het absolute gezag van de Kerk op de helling. Een kerkelijke vernieuwing op Europese schaal dringt zich op. Zeker wanneer de Kerk ook het hoofd moet bieden aan het reformatorische gedachtegoed. Jezuïtenorden, jansenisme en missionering zijn slechts enkele belangrijke gevolgen van de katholieke hervorming van de zestiende tot ver in de achttiende eeuw.

Ook in de negentiende eeuw blijft de breuk tussen het protestantse Noorden en het katholieke Zuiden bestaan. In het Zuiden zorgt de gespannen relatie tussen beide religieuze stromingen voor ultramontanisme en verzuiling.

»Geloven in de Lage Landen« brengt een chronologisch overzicht van de meest kenschetsende ontwikkelingsmomenten van het godsdienstige leven in onze regionen. Binnen het ruime historische kader is er aandacht voor uitzonderlijke gebeurtenissen, individuen - de kleine gelovigen zowel als de grote religieuze leiders - en hun belevenissen.
Peter Nissen [red]
geschiedenis
gebonden
kleur illustraties
176 blz
isbn 9058262812
davidsfonds
prijsindicatie € 34,50
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018