amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Raymond de Kathaar - Baudis

Raymond »de Kathaar«

Aan het begin van de dertiende eeuw deed paus Innocentius III een oproep tot een kruistocht, om de katharen, wier ketterij zich over de hele Languedoc had verbreid, uit te roeien. Graaf Raymond VI van Toulouse weigerde hen te vervolgen. Hij werd geëxcommuniceerd. In zijn grondgebied drong een enorm uit het noorden afkomstig leger binnen. Tienduizenden kwamen om in moordpartijen en op de brandstapel. Algauw werd de kruistocht een veroverings- en usurpatieoorlog.

Er ontstond een strijd op leven en dood tussen twee mannen die in elk opzicht elkaars tegengestelden waren: Simon de Montfort, in dienst van de Kerk, een te duchten tegenstander. maar in de eerste plaats een machtswellusteling, en Raymond van Toulouse, vredelievend, verdraagzaam en tegen wil en dank in een onverbiddelijke oorlog gestort. Het ging er hem immers niet alleen om om de uitroeiing van de katharen te verhinderen, maar ook om de Zuid-Franse beschaving te redden.

Dominique Baudis [1947] begon zijn carrière als journalist voor de Franse tv met als specialisme het Midden-Oosten. Daarna bekleedde hij verschillende functies in de Franse en Europese politiek. Tot 2001 was hij burgemeester van Toulouse. Bij Voltaire verscheen zijn boek over de ondergang van het koninkrijk Jeruzalem in de twaalfde eeuw. DE SAMENZWERING.
Dominique Baudis
historische roman
paperback
258 blz
isbn 9058480402
voltaire
prijsindicatie € 14,95
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018