amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Tempeliers, van glorie tot tragedie

De Tempeliers

van glorie tot tragedie

De Tempeliers vormden een geestelijke ridderorde, gesticht tijdens de kruistochten [in 1119 in Jeruzalem] met als doel de pelgrims in het Heilige Land te beschermen. De orde genoot vrijdom van belastingen. Door enkele grote schenkingen en door voorrechten werd de orde zeer vermogend.

De Tempeliers werden gehaat door bisschoppen omdat zij zich aan hun gezag onttrokken. Reeds in de 12e eeuw waren luide klachten te horen over de trouweloosheid en uitspattingen van de Tempeliers. De orde werd in 1312, op het concilie van Vienne opgeheven. Haar grootmeester en vele ridders werden levend verbrand.
Patrick Huchet
geschiedenis
paperback, 128 blz
kleur & zwart-wit
isbn 9062719600
9789062719600
Synthese - 2008
prijsindicatie € 19,95
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018