amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Wetenschap der sacramenten

De wetenschap der sacramenten

Fotomechanische herdruk van de omstreden Wetenschap der Sacramenten uit 1924

Leadbeater gaat er van uit dat de menselijke ziel het vermogen bezit om de ons omringende onzichtbare wereld op precies dezelfde wijze waar te nemen, als waarop de mens de zichtbare, stoffelijke wereld om hem heen beziet. Het gaat hierbij om een uitbreiding van de fijnere zintuigen die ieder mens weliswaar van nature bezit, maar die stap voor stap ontwikkeld moeten worden.

Ideale hulpmiddelen bij de ontwikkeling van deze zintuigen zijn 'ceremonie' en 'liturgie'. Het is daarom van essentieel belang de innerlijke kant van ceremonieŽn, zoals de Sacramenten, te onderzoeken, zodat wij te weten komen hoe deze het best functioneren bij de verwezenlijking van het religieuze ideaal: 'Een harmonisch mens, die behalve stoffelijk wezen ook geestelijk wezen is, en daardoor in staat de vele onderverdelingen, waaruit hij is opgebouwd - stoffelijk, astraal, mentaal, intuÔtief, geestelijk en goddelijk - te onderscheiden.

C.W. Leadbeater (1847-1934) was in zijn jonge jaren predikant in Engeland, maar werd een der belangrijkste - en meest omstreden - occultisten van het Theosofisch Genootschap in Adyar (India), maar later ook in Engeland waar hij samenwerkte met H.P. Blavatsky. Hij was leider van de Esoterische School en de oprichter van de Vrij-Katholieke Kerk. Tijdens zijn bestudering van de 'Etherische Archieven', door Rudolf Steiner later de 'Akasha Kronieken' genoemd, kwam hij tot de omstreden conclusie dat Jezus en Christus twee verschillende, maar uiterst gewone, personen waren.

In later werk beschreef hij zelfs dat de Christus-persoon uit de EvangeliŽn nooit had bestaan, maar een 'uitvinding van monniken' zou zijn geweest. Zijn theorieŽn waren zeer revolutionair en deden veel stof opwaaien binnen het 'establishment'; en dat doen ze nu nog - alleen al, omdat ze tot op vandaag niet weerlegd konden worden. De Wetenschap der Sacramenten is een praktisch handboek over een onderwerp dat welisaar zo oud is als de wereld, maar waarvan het bestaan pas de laatste decennia aanvaard is geworden.
Charles Webster Leadbeater
esoterie
paperback
722 blz
isbn 9063784864
9789063784867
prijsindicatie € 40,00
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018