amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
De Levende Tarot

De Levende Tarot

De tarot als visuele synthese van de esoterische wereld: een weg tot zelfkennis

In »De Levende Tarot« heeft de auteur meer dan twintig jaar ervaring met cursussen, consulten en vele studies op terreinen die verwant zijn aan de tarot, verwerkt.

In deze diepgaande studie van de geschiedenis van de tarot belicht Jan Ton de positie van dit wereldberoemde spel in de westerse esoterische tradities en disciplines zoals Alchemie, Gnostiek, Hermetisme en de Kabbala. Ook wordt de relatie tussen de tarot en de Jungiaanse psychologie besproken.

Behalve een uitgebreide bespreking van o.a. de getallensymboliek en de elementenleer, gaat de auteur in op de psychologische werking van symbolen. Hij stimuleert de lezer tot zelfwerkzaamheid en creativiteit in het omgaan met symboliek en geeft daarbij praktische tips en oefeningen. De tarot komt daaruit te voorschijn als een belangrijk middel tot inzicht en zelfkennis.

Alle 78 kaarten van de tarot komen uitgebreid aan bod. Verschillende uitvoeringen van het tarotspel worden met elkaar vergeleken en tot een geheel gebracht.

Hoewel de auteur zich baseert op de traditionele duiding van de tarotkaarten, transformeert hij de tarot tot een levend medium en daagt daardoor de lezer uit tot eigen onderzoek en een zelfstandige houding in het omgaan met de tarot.


»De Levende Tarot« is geïllustreerd met vele afbeeldingen van oude en nieuwe versies van tarotkaarten, de kabbalistische Levensboom en met reproducties van authentieke alchemistische afbeeldingen. Een uitgebreid trefwoordenregister maakt het de lezer gemakkelijk om met dit boek te werken. De Levende Tarot is een uiterst complete studie over de tarot, die iedere geïnteresseerde als een verrijking zal ervaren.
Jan Ton
tarot
paperback
320 blz
isbn 9063786271
9789063786274
schors
prijsindicatie € 24,90
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018