amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Herziene Statenvertaling

Herziene Statenvertaling

Eerste proeve van hertaling

De Stichting Herziening Statenvertaling werkt, op initiatief van het Hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, aan een hertaling van de eerste officiële Nederlandse bijbelvertaling.

Vertalen is niet alleen technisch maar ook theologisch een zaak van keuzes maken. De hertaling heeft aandacht voor taalkundige aanpassingen, zodat de verstaanbaarheid van de Statenvertaling vergroot wordt.

Deze eerste proeve van de Eerste proeve van hertaling bevat de boeken Genesis en Psalmen, en een representatieve keuze uit de boeken van het Nieuwe Testament: Markus, Lukas 1 en 2, Johannes, Handelingen, Efeze, Filippensen, I en II Thessalonicensen, I en II Timotheüs, Titus en Openbaring.

Binnen een aantal jaren wordt een complete hertaling van de Statenvertaling verwacht.

Het bestuur van de Stichting Herziening Statenvertaling bestaat uit: ds. B.J. van Vreeswijk te Veenendaal, drs. I.A. Kole te Berkenwoude, ir. L. van der Waal te Ridderkerk, ds. J. van Amstel te Ede, ds. R. Kok te Sliedrecht, ds. A.J. Kunz te Groot-Ammers, ds. H. Russcher te Barneveld en ds. C.G. Vreugdenhil te Groningen.
Statenvertaling
Bijbel
paperback
352 blz
9065392327
prijsindicatie € 10,00
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018