amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Gesprekken over re´ncarnatie - Irmgard Demetriades

Gesprekken over re´ncarnatie

De vraag of de mens slechts eenmaal op aarde leeft of dat hij meerdere malen terugkeert om verschillende levens te beleven, is een vraag die velen tegenwoordig bezighoudt.

Dit boekje beoogt in deze discussie een bijdrage te leveren vanuit een christelijke visie. Waar de kerken zich vaak stilzwijgend opstellen of de re´ncarnatie-gedachte zonder meer verwerpen, sluit deze visie aan bij het rijke gedachtegoed van christelijke mystici uit het verleden, zoals Swedenborg, B÷hme, Jakob Lorber en vele anderen.

De schrijfster komt zo tot een genuanceerd beeld, dat anderen uitnodigt tot zelfstandig nadenken en overwegen.
Irmgard Demetriades
esoterie
paperback
64 blz
isbn 9065563229
9789065563224
de Ster
prijsindicatie € 6,95
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018