amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
9069635038

Chakra werkboek

De chakra's, de zeven energiecentra van de mens, zijn in de spirituele tradities van India en China al duizenden jaren bekend. In deze stelsels worden zij beschouwd als een graadmeter van het lichamelijk en geestelijk functioneren. In het Chakra-werkboek worden deze energiecentra in al hun psycho-fysiologische functies en eigenschappen beschreven.

Het boek geeft ons een samenhangend beeld van de informatie die ons vanuit de oosterse spirituele stelsel is overgeleverd. Deze kennis wordt aangevuld, gecorrigeerd of in een nieuw voor de westerse mens relevant daglicht geplaatst door recent wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Het resultaat hiervan is een caleidoscopisch beeld van de chakra's dat de lezer in staat stelt de chakra's in al hun facetten te leren kennen, zodat die er doelgericht mee kan werken.

Om de gebruiker te helpen de theorie in praktijk te brengen wordt elk hoofdstuk door een serie oefeningen afgesloten. In feite zijn deze oefeningen nog belangrijker dan het theoretisch-informatieve aspect, dat door de schrijfster wordt afgeschilderd als een landkaart, omdat met de oefeningen de reis pas echt begint.

De eerste druk van de Nederlandse editie van dit gezaghebbende boek over het chakrasysteem verscheen in 1989. Twaalf jaar later en tien drukken verder presenteren wij met gepaste trots een geheel herziene versie. Naast de vele door de auteur aangebrachte veranderingen en verfijningen zijn er ook nieuwe hoofdstukken toegevoegd over chakra's en kinderen en de relatie tussen chakra's en evolutie.
Anodea Judith
chakra
paperback
376 blz
isbn 9069635038
prijsindicatie € 26,90
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018