amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Mysterie van je relaties - Gary Goldschneider

Het mysterie van je relaties

Astrologische gids voor liefde, huwelijk, vriendschap, familie en werk

Hoe werkt dit nieuwe boek? Een voorbeeld ter illustratie. Stel, je bent geboren op 31 maart, dan »val« je in het tijdvak Ram 1 [25 maart tot 2 april], de Week van het Kind. Je geeft blijk van een enthousiaste levensinstelling. Je wilt weten of je astrologisch »matcht« met je vriend, die geboren is op 10 november.

Deze Schorpioen 2 wordt gekenmerkt door diepgang. Op de bladzijde waarop deze twee tekens met elkaar worden verbonden, zie je in een oogopslag dat je het hoogst scoort in de categorie Liefde en het slechtst in die van Werk, dat je sterke kanten binnen de relatie liggen op het gebied van seksualiteit, expressie en loyaliteit en dat je minder scoort door jaloezie, afhankelijkheid of razernij.

In dit lijvige boek geeft astroloog Gary Goldschneider niet minder dan 1176 relatieprofielen, waar »normale« astrologieboeken slechts 78 relatiemogelijkheden tussen de twaalf tekens van de dierenriem onderscheiden. Deze fijnmazigheid wordt veroorzaakt doordat Goldschneider ervan uitgaat dat er van ieder teken vijf verschillende soorten zijn, en bovendien zijn de persoonlijkheidstypes verdeeld in 48 tijdvakken [de vier seizoenen maal de twaalf tekens] – 12 zogenaamde »cusps« en 36 weken.

Gary Goldschneider [Philadelphia, 1939] studeerde medicijnen, muziek, psychiatrie en Engelse taal- en letterkunde. De auteur woont en werkt in Nederland en Frankrijk.

Joost Elffers heeft de afgelopen twintig jaar talrijke schitterend geïllustreerde boeken geproduceerd. Hij woont en werkt in New York City.
Gary Goldschneider
Joost Elffers
astrologie
gebonden
672 blz
isbn 9069635402
9789069635408
prijsindicatie € 29,90
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018