amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Vrede uit Vrede - Oyen

Paul van Oyen
religie
paperback, 72 blz
isbn 9076392072
9789076392073
conversion
prijsindicatie € 14,95


Vrede uit Vrede

Een vertolking met commentaar

Vrede uit Vrede omvat twee geschriften uit de Nag Hammadi Bibliotheek die bekend staan als 'Het geheime boek van Jakobus' en als het 'Gebed van de Apostel Paulus'.

De schrijver van het eerste geschrift is waarschijnlijk de gnostieke leermeester Valentinus geweest. Dit werk brengt ons de boodschap van Jezus Christus, ontdaan van alle franje en tierlantijnen. Jezus toont zich hier een 'moderne' leermeester, die eerder doet denken aan de onconventionele, non-conformistische Gurdjieff, dan aan de lijdende martelaar die ons eeuwenlang is voorgeschoteld.

Integendeel : lijdzaamheid is in het geheel niet gewenst. Passieve aanbidders en volgelingen kunnen dan ook de nodige vegen uit de pan verwachten. De titel is ontleend aan de beginwoorden van deze tekst. Het is niet ongebruikelijk deze geschriften de titel van hun beginwoorden mee te geven.

Het tweede geschrift is een kort gebed dat de naam van de Apostel Paulus heeft meegekregen maar dat vrijwel zeker niet van hem afkomstig is. Ook dit gebed komt voort uit de gnostieke hoek. Paul van Oyen, bekend om de gedurfde manier waarop hij gnostieke teksten in zijn commentaren weet 'aan te scherpen', heeft in Valentinus zijn evenknie gevonden. Die roept ons in niet mis te verstane bewoordingen wakker. Paul van Oyen slaagt er wonderwel in deze 'geheime' woorden eigentijds te maken.

Het resultaat is een weergaloze routebeschrijving, compleet met waarschuwingsborden en kilometerpaaltjes, voor de thuisreis. Wie deze thuisreis onderneemt, niet aan het handje maar op z'n eigen twee benen, en die de valkuilen van weekheid, passieve volgzaamheid of juist trots en arrogantie weet te omzeilen, zal uiteindelijk bij zijn eigen volheid, onbegrensde ruimte en innerlijke harmonie terechtkomen. Zo iemand draagt bij alles wat hij doet een klank uit die rust en vrede brengt. Alleen van daaruit kan met recht gezegd worden : Vrede uit Vrede zij met u.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018