amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
amerigo

De Bhagavad Gita

Boek 1 - een vertaling met commentaar

Als het gordijn van het toneel opgaat zien we de blinde koning Dhritarashtra peinzend voor zich uit staren. Naast hem zit zijn hofmeier Sanjaya. Het is het moment dat de broedertwist tussen de honderd zonen van de koning en hun vijf neven op het punt van uitbarsten staat.

De hele toenmalige bekende wereld had partij gekozen in deze imminente slachting en was aanwezig, hetzij aan de kant van de oudste zoon van Dhritarashtra, Duryodhana genaamd, hetzij aan de kant van de vijf zonen van Pandu.

Deze Pandu was de jongere broer en regent voor Dhritarashtra omdat Dhritarashtra blind was. In deze dreigende atmosfeer van ‘goed’ tegenover ‘slecht’ maakte Dhritarashtra zich grote zorgen. Door zijn blindheid kon hij geen getuige zijn van de strijd.

Zijn hofmeier Sanjaya bezat echter de gave van helderziendheid en kon hem een ooggetuigenverslag uitbrengen van de strijd, terwijl die plaatsvond. De symboliek van de blindheid van de koning en de gevolgen ervan zijn duidelijk.


Paul van Oyen -1944- is bekend als auteur en vertaler op het gebied van davit vedanta en de gnostiek. Zijn werken worden uitgegeven door Conversion Productions. Hij is nauw verbonden met de Shankara-traditie van Shringeri Pîtham in Zuid India.
Paul van Oyen
paperback
58 blz
isbn 907639220X
conversion
prijsindicatie € 9,95
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018