amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Heilige plaatsen - De Dijn

Herman de Dijn
Walter van Herck
religie
paperback
144 blz
isbn 907707029X
9789077070291
Klement
prijsindicatie € 14,95


Heilige plaatsen

Jeruzalem, Lourdes en shopping malls

Het thema 'heilige plaatsen' geeft op een treffende wijze uitdrukking aan de dubbelzinnige verhouding van onze tijd tot de religie. Enerzijds is men van mening dat heilige plaatsen tot een bijgelovig en middeleeuws verleden behoren.

Is het populaire vasthouden aan heilige plaatsen niet het beste voorbeeld dat van de aftandse devotie en bijgeloof te geven is ? Is de idee zelf van God met geologische voorkeuren niet volstrekt achterhaald ?

Anderzijds kan men er niet aan voorbij vast te stellen dat hedendaagse toeristen veelvuldig metamorfoseren in oude pelgrims die Rome, Jeruzalem of Chartres toch gezien willen hebben. En misschien bestaan er ook wel - hoe contradictorisch de uitdrukking ook moge klinken - 'seculiere heilige plaatsen'.

Sinds de Moderne Tijd heeft de westerse mens het bijzonder moeilijk om het particuliere, d.w.z. het materiële en het lijfelijke in de religie een plaats te geven. En toch kan religie niet zonder incarnatie. Ergens moet de eerbied voor het goddelijke tastbaar worden, zoals op de heilige plaats die daarmee functioneert als een sluis, een hemelpoort, een membraan.


Barbara Baert doceert kunstgeschiedenis aan de K.U. Leuven. Herman de Dijn is hoogleraar moderne wijsbegeerte aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de K.U. Leuven.
Walter van Herck is als senior onder zoeker verbonden aan de vakgroep Religieuze Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen [UFSIA].
Piet Leupen is hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
Jo Tollebeek is hoogleraar cultuurgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw aan de K.U. Leuven.
Walter Weyns doceert sociologie aan de Universiteit Anwerpen [USFIA].
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018