amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Wat zal men doen - Stern

Ernst Stern
filosofie
gebonden, 324 blz
isbn 908061291X
9789080612914
Olive Press
prijsindicatie € 30,00

Wat zal men doen ?

een filosofie van de rechten van de mens - deel I

In deze 'filosofie van de rechten van de mens' richt Stern de aandacht op de samenhang tussen religie en sociale verhoudingen. Religie ziet hij met René Girard als een uiting van geperverteerde machtsverhoudingen.

Evenals Bonhoeffer contrasteert Stern deze 'religie' met 'geloof'. In de joods-christelijke-islamitische traditie is dit het geloof in vrede door rechtvaardigheid, een geloof dat zich baseert op het respect voor de menselijke waardigheid.

Geďnspireerd door de gereformeerde filosoof Herman Dooyeweerd (tevens zijn schoonvader), bouwt Stern op dit uitgangspunt een omvattende wereldvisie.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018