amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

De eerste protestanten in de Lage Landen

Geloof en heldenmoed

‘Rechtgelovigen’ en ‘ketters’ lijnrecht tegenover elkaar... Ook in de Lage Landen bracht het optreden van Luther scheiding en tweespalt. Het protestantisme zette zich krachtig door en verstoorde grondig de traditionele eenheid van het katholieke geloof. Decavele ontrafelt deze grote geschiedenis, maar ook de ‘petite histoire’... Hoe hebben de gelovigen die tijd beleefd? Hoe speelden ze er zelf een vaak heldhaftige rol in?

Vijftien schokkende, soms wel eens ‘grappige’ verhalen geven een levendig overzicht van de turbulente geschiedenis van de hervormingsbeweging. Een overrompelend relaas, gebaseerd op verslagen van razzia’s, verhoren, processen en vonnissen. Een nieuw licht ook op de stuwende rol van Vlaamse lutheranen, mennonieten, gereformeerden en calvinisten in een internationaal netwerk van contacten. Door dat netwerk heeft het protestantisme van de zuidelijke gewesten een sterke stempel gedrukt op de reformatorische ontwikkeling van de hele Nederlanden.


Johan Decavele, dr. in de geschiedenis en departementshoofd Cultuur van de stad Gent, is dé kenner van de religieuze geschiedenis van de Nederlanden in de zestiende eeuw.
Johan Decavele
geschiedenis
paperback, 310 blz
isbn 9085261007
prijsindicatie € 24,95
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018