amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Augustijnen

Regel voor de Gemeenschap

Augustinus van Hippo

9789031705085, religie, 15 x 210 x 140 mm, 142 blz, 1982, Kok Kampen / Altiora Averbode
Vertaling en commentaar van T.J. van Bavel. Trasicius Jan van Bavel behoort tot de Orde van de Augustijnen en is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Godgeleerdheid van de katholieke Universiteit Leuven. Sinds 40 jaar bezig met de regel van Augustinus, biedt hij ons hier een doorleefde commentaar op de oudste bewaarde kloosterregel van het Westen.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018