amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Stille omgang - Barnard

Stille omgang

Willem Barnard

boek
bijbel lezing
9789021140575

notities bij de lezing van de Schriften volgens vroeg-middeleeuwsw traditie

Bijbel lezen volgens het oude Latijnse brevier, deze vroeg-middeleeuwse traditie voorziet in een leesrooster voor alle dagen, heel het jaar rond
hebdomadarium
zevendagenboek
breviervaders zien de week, 7 dagen, met zondag aan het hoofd, als een eenheid
liturgie, schrift, bijbel en traditie
Stille Omgang - Barbard
Dit magnum opus van de theoloog dr. Willem Barnard - bij velen bekend onder zijn dichterschuilnaam Guillaume van der Graft - is als boekwerk een muzisch monument op zichzelf.

Het vormt de neerslag van ruim dertig jaar stille omgang met de Heilige Schrift volgens de vroeg-middeleeuwse traditie van het Latijnse brevier. Die traditie voorziet in een leesrooster voor alle dagen van het jaar, in eenheden van een week : vandaar de naam zevendagenboek of hebdomadarium.

De sterk liturgisch ingestelde Barnard toetst(e) deze traditie aan zijn eigen twintigste-eeuwse levensbesef en al krabbelend in de marge van het heilige boek rijpte zijn journal intime. Dit unieke boek biedt als de jaargang van een dagboek een spirituele en vooral eigenzinnige omgang met de Bijbel. Het is geen dorre exegese of academisch proza, maar een lyrisch getoonzet geschrift, dat als mensenwoord de Bijbel bijna naar de kroon steekt.

Biblion recensie - redactie
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018