amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Orde der Augustijnen

Augustijner monniken

De regel van Augustinus is samen te vatten als de regel van de liefde.

De Regel van de liefde

Regel van de liefde
Wijsheid van Augustinus
365 teksten voor elke dag van het jaar.

Wijsheid van Augustinus

Augustinus heeft zijn Regel geschreven rond het jaar 397, ongeveer tien jaar nadat hij door Ambrosius te Milaan gedoopt werd. Toen reeds had hij een periode van ervaring met het religieuze leven achter de rug. Zijn eerste stichting vond immers plaats in 388 te Thagaste ; vervolgens stichtte hij als priester een klooster voor leke-broeders te Hippo [391]. En toen hij bisschop werd, richtte hij een klooster voor clerici op in zijn bisschopshuis te Hippo [395/6]. In dat klooster heeft hij rond 397 zijn Regel geschreven. Historisch gezien moeten we zeggen dat de Regel van Augustinus nog uit de beginperiode van het religieuze leven stamt.

bron : Regel voor de Gemeenschap - Augustinus van Hippo, inleiding blz 7, vertaling en commentar T.J. van Bavel.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018