amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Benedictijnen

Sint Benedictus van Nurcia

Regel van Sint-Benedictus
Voor het dagelijks leven in zijn kloosters schreef Benedictus een Regel. Deze tekst, na de bijbel vermoedelijk het meest gelezen boek uit de Middeleeuwen, berustte op oudere modellen, maar bezit een heel eigen karakter.

De regel van Sint-Benedictus

Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven, door oblaat Wil Derkse.

Een levensregel voor beginners

Een levensregel voor beginners
Dharma van de H. Benedictus
Boeddhistische bespiegelingen over de Regel van Sint-Benedictus.

De dharma van de H. Benedictus

Basilius, Hiëronymus, Augustinus van Hippo, allemaal hebben ze hun plaats in de geschiedenis van het kloosterwezen, maar de man die voor alle komende eeuwen in principe de regels vastlegde was Benedictus van Nursia. De brand die in deze levens woedde is voor een twintigste-eeuwer nauwelijks meer voor te stellen, maar het verhaal vertelt zichzelf. Benedictus [ca. 480-547?] ging als jongeman naar de bergachtige streek van de Abruzzen, waar hij in de buurt van de ruïnes van Nero's paleis een grot vond waar hij jarenlang verbleef zonder dat iemand het wist, behalve een monnik uit een naburig klooster, Robertus, die hem een monnikskleed en eten gaf, alles in het verborgene. Nadat het geheim toch was uitgelekt, vroegen de monniken van het klooster hem om hun abt te worden, maar zijn praktijk bleek voor hen te streng en ze probeerden hem te vergiftigen. Hij ging weer terug naar zijn grot, maar van alle kanten kwamen leerlingen naar hem toe, en hij vormde twaalf kloostergemeenschappen, elk van twaalf monniken. Zijn eigen abdij was die van Monte Cassino, die nu nog bestaat.

bron : De omweg naar Santiago - Cees Nooteboom, 20e druk, 2004, isbn 9789045008509, pagina 19.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018