amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Mijn gezondheid is nog steeds goed

Paul Jongebreur

De glimlach van de sirene
oorlogsbrieven van
Auguste Chanson
tijdens de Eerste Wereldoorlog,
1914-1918
Paul Jongebreur
paperback
300 blz
Aspekt 2009
9059118588
9789059118584
prijsindicatie € 22,95

Mijn gezondheid is nog steeds goed - Jongebreur
Auguste Chanson
4 oorlogsjaren
honderden brieven
en kaarten
vrouw Berthe Gradoz
twee dochters
Jeanne en Yvonne
briefwisseling
bewaard
Paul Jongebreur
Belgisch onderzoeker
keuze uit brieven
ooggetuigenverslag
moderne geschiedenis
Auguste Chanson
Frans soldaat
Eerste Wereldoorlog
front
Noordoost-Frankrijk
correspondentie
gewone soldaat
Westfront
1914 - 1918
wachtlopen
ontberingen
loopgraven
veldkeuken
soldij
pakjes van thuis
veldslagen
Verdun
Somme
Chansons brieven
in breder kader
lastig schakelen
tussen brieven
en commentaar
helaas veel
irrelevante
persoonlijke
opmerkingen
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018