amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Levenslust en Levenskunst - Veldman

Levenslust en Levenskunst

Zin inhoud en betekenisverlening aan het persoonlijke leven binnen de menselijke samenleving

Deze aangepaste, aangevulde en uitgebreide Nederlandse vertaling van zijn »Opus Princeps« is de vrucht van zijn omvangrijke klinische en ontologische ervaringen, gedurende 65 jaar.

Hij onthult op een expressieve wijze het wezen van de wetenschap, die hij vermocht te ontwikkelen en die, als zodanig, een alleszins belangrijke bijdrage levert aan de levenswetenschappen, met de nadruk op het menselijke gevoelsleven : de affectiviteit.

Dit boek richt zich in het bijzonder op de professionnals binnen de gezondheidszorg, alsmede op een ieder die, al of niet beroepsmatig, specifiek geïnteresseerd is op de ontplooiing en bevordering van het menselijk levensgeluk.

Binnen die context, zijn het bij uitstek de ethiek, de deontologie en het ethisch normbesef, welke een determinerende plaats innemen en aldus van belang zijn voor een ieder die zich zorgen maakt omtrent de menselijke toekomst binnen een egocentrische leefwereld waarin de effectiviteit de boventoon voert en de affectiviteit dreigt te verkommeren, dan wel riskeert te verdwijnen.

Frans Veldman is onderzoeker in levenswetenschappen en grondlegger der haptonomie - de wetenschap van de affectiviteit.
Frans Veldman
haptonomie
paperback
492 blz
isbn 9079166022
9789079166022
prijsindicatie € 59,50
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018