amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
Weg naar Verdun - Ousby

Weg naar Verdun

Frankrijk en de Eerste Wereldoorlog

De Slag om Verdun heeft in meer opzichten een bijzondere plaats in de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog en Frankrijk. Om enigszins het hoe en waarom te kunnen bevatten van de Frans-Duitse confrontatie moet de geschiedenis worden geplaatst in een breed sociaal, politiek en cultureel kader. Wat dat betreft kan het boek geslaagd worden genoemd.

De auteur heeft kunnen vermijden dat de beschrijving is uitgelopen op een te gedetailleerde militair-technische verhandeling. De idee dat vanuit de traditionele militaire denkwijze de strijd kon worden beslecht werd op gruwelijke wijze onderuit gehaald. Verdun wordt beschreven als een oorlog binnen de Grote Oorlog.

Het boek laat veel directe getuigen aan het woord. Dat moet ook om enigszins de omvang van de verschrikkingen en de waanzin te kunnen inzien. De oorlog en het drama van Verdun worden door de schrijver niet als een op zichzelf staande gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen gezien, maar ze worden geplaatst in een veel bredere historische en politieke context.

Naast ruime aandacht voor de voorgeschiedenis vanaf 1870 wordt door het ten tonele voeren van Franse leiders als Petain en De Gaulle een link gelegd met de Franse geschiedenis na 1918. Met bronnen- en literatuuroverzicht en een notenapparaat.

Biblion recensie - A.C. Ganzeboom
Ian Ousby
wo I
paperback, 390 blz
isbn 904140662X
9789041406620
prijsindicatie € 24,95
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018