amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Weg der Katharen - Messing

De weg der Katharen

dertien zangen van een troubadour

De Katharen [van het Griekse katharoi = reinen], een broederschap uit de 11e tot 13e eeuw, zijn mettertijd synoniem geworden aan b>ketters.

In de middeleeuwen echter behoedden en praktizeerden zij de christelijke mysteriën. »Kathaar« is het mysteriewoord dat betrekking heeft op allen die gezuiverd zijn naar lichaam en ziel. Door deze zuivering, die in het hart begint, kan een verbinding met de kracht van de Heilige Geest plaatsvinden. Het is de wedergeboorte uit water en geest, welke al is door de Liefde- en Lichtkracht van de Christus.

Toen op 16 maart 1244 ten gevolge van de inquisitie de laatste Katharen werden verbrand, profeteerde een troubadour : »Maar, na 700 jaar zal de laurier weer groen worden op de plaats der crematie van de martelaren !«.

Deze profetie heeft haar vervulling gekregen in de herleving van de belangstelling voor de christelijke mysteriën. Onder de universele symbolen van Graal, Kathaar en Kruis met rozen, verbonden met allen die reeds het pad van bevrijding gingen, is deze laurier weer tot wasdom gekomen in de ideeën der Katharen.

In dichterlijke taal wordt daarna verhaald »wat met het ware christendom is geschied«. Na elke zang volgt een verklarende tekst. De zangen ontsluieren het geheim van het katharisme - ze bevatten een aansporing de weg tot het Christusbewustzijn te gaan, zolang het Licht in deze tijd nog schijnen kan.
Marcel Messing
katharen
paperback
120 blz
isbn 9020254537
9789020254532
prijsindicatie € 12,90
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018