amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Het Nut van God

Sinds de Verlichting wachten intellectuelen op het einde van de religie zoals veel vrome joden wachten op de komst van de Messias. Dat einde van de religie zal er niet komen, want religie vervult een nuttige en onmisbare rol in het leven van velen.

HET NUT VAN GOD wil laten zien waaruit, naar moderne opvattingen, die rol bestaat. Bij de beschrijving hiervan hoeft niet veel onderscheid gemaakt te worden tussen de traditionele godsdiensten en nieuwe bewegingen en sekten als Scientology, de Bhagwan, de Moonies, Heaven's Gate, natuur- en gebedsgenezing of de antroposofie van Rulof Steiner.

Bij zijn rondgang langs de grote thema's uit de wondere wereld van de godsdienst stelt Hans Jansen lastige kwesties onbevangen aan de orde. Waar ligt het onderscheid tussen extreme vroomheid en fundamentalisme? Zijn er vreemde en agressieve godsdiensten die een bedreiging vormen voor de Vrije Wereld? Zijn alle godsdiensten hetzelfde? Hoe zit het met de traditionele gtote godsdiensten en de moderne wetenschap? Waarom geloven veel mensen zo graag dat het Einde der Tijden nabij is? Waarom zijn mensen bereid voor hun godsdienst te moorden - en zo nodig te sterven?

Een nuchter boek over een nog altijd beladen onderwerp.
Hans Jansen
religie
paperback
260 blz
isbn 9029522984
arbeiderspers
prijsindicatie € 18,50
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018