amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Met Minnen Versaemt

Met Minnen Versaemt

De Hollandse rederijkers vanaf de middeleeuwen tot het begin van de 18e eeuw

Tot nu toe is de bestudering van de geschiedenis van de rederijkerij vooral een Zuid-Nederlandse aangelegenheid geweest. In de vorige eeuw verschenen vele studies over dit onderwerp, maar deze waren vaak van lokaal karakter en zijn inmiddels verouderd.

Voor het eerst wordt nu een volledig overzicht gepresenteerd van alle gegevens over de rederijkers in alle in aanmerking komende archieven in het gewest Holland. De beperking tot Holland berust op een steeds duidelijker wordend fenomeen. De bijna honderd Hollandse rederijkerskamers bleken een intensiever contact met elkaar te hebben dan met de kamers van een ander gewest, zoals die van Zeeland.

Deze brede aanpak opent de mogelijkheid tot bestudering van gebeurtenissen van verschillende aard : deze studie werpt een intrigerend licht op de relaties tussen de rederijkers en de wereldlijke en kerkelijke overheden, zowel voor als na het doorbreken van de Reformatie. Verder op de - in cultuurkritische zin - boeiende wedstrijden tussen Hollandse rederijkerskamers en tenslotte op het rederijkerstoneel als inkomstenbron voor charitatieve instellingen.
Met Minnen Versaemt
F.C. van Boheemen &
Th.C.J. van der Heijden
rederijkers
gebonden
442 blz
isbn 9051666667
eburon
prijsindicatie € 44,90
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018