amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Mystiek ontsluierd, Albert Hanken

Albert Hanken
mystiek
paperback, 224 blz
isbn 9055732796
prijsindicatie € 14,90

De mystiek ontsluierd

Een rationele verklaring voor het verschijnsel mystiek

In ons brein bevinden zich naast de gewone centra voor ego-gevoelens, zoals honger en dorst, ook andere centra die corresponderen met religieuze of transego-gevoelens. Deze centra bevinden zich in het emotionele circuit.

In ditzelfde gebied komen ook reverberaties voor, ook wel feedback genoemd, waardoor de oorspronkelijke signalen enorm worden versterkt, de ziel staat dan in brand, zoals sommige mystici zeggen.

Als deze extase enige tijd heeft geduurd wordt de toestand weer normaal maar het laat wel zijn sporen na, in die zin dat de mystici daarna vanuit de onbaatzuchtige transego-gevoelens denken en handelen, zij hebben dan het ego achter zich gelaten. De meeste mensen zijn echter niet in staat om zich permanent in die toestand te bevinden, zij worden gehinderd door het ego dat een sluier opwerpt die hen verhinderd om permanent die overstap te maken.

Naast ethiek en esthetiek komen thema's als humor, meditatie, pijn en de bijna-dood ervaring aan de orde. De waarde van dit boek is gelegen in een beter begrip voor onze alledaagse gevoelens, ons denken en handelen.

Prof. Albert Hanken heeft het vak systeemleer gedoceerd in de VS op de Georgia Institute of Technology en in Nederland op de Universiteit Twente en de Technische Universiteit Eindhoven.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018