amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Oefenboek voor Astraal-en Symboolmagie

Oefenboek voor Astraal-en Symboolmagie

De belangrijkste aspecten van de praktische magie

De genoemde vormen van magie bieden, wanneer zij nauwgezet beoefend worden, de mogelijkheid om te leren werken met onbewuste, paranormale krachten, onvermoede gedachtenvormen, trillingen, niveaus en entiteiten, alsmede om door middel van een westerse pendant van Tantra-Yoga een doorbraak te bewerkstelligen naar het bovennatuurlijke, d.w.z. :

het uiterlijke [exoterische] innig te verbinden met het innerlijke [esoterische] om zodoende het eeuwig verlangen naar harmonie en volmaaktheid te helpen verwezenlijken.
Aleister Crowley
mystiek
paperback, 192 blz
isbn 9063781415
prijsindicatie € 18,50
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018