amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Duizend Lichten Aansteken

Duizend Lichten Aansteken

Een theosofische visie

DUIZEND LICHTEN AANSTEKEN geeft een heldere kijk op de kernvragen van het menselijke bestaan. Met warmte en begrip schrijft Grace F. Knoche over onderwerpen zoals evolutie, het ontwaken van het denkvermogen, reïncarnatie, dood en ziekte, karma en genade.

Hierbij wordt ook aandacht besteed aan zowel de waarde als de tekortkomingen van verschillende religieuze en wetenschappelijke opvattingen en programma’s voor zelfontwikkeling. Dit boek legt de nadruk op de praktische toepassing van de theosofische filosofie in ons dagelijks leven en keert steeds terug naar de basisgedachte van universele broederschap:

Iedere persoon die werkelijk voelt dat ieder ander individu niet alleen zijn broeder is, maar werkelijk hemzelf, voegt zijn aandeel aan spirituele kracht toe aan de morele invloed van het broederschapsideaal. We zijn niet gescheiden – we zijn één levensgolf, één menselijke familie. – blz. 207


Grace F. Knoche geeft sinds 1971 leiding aan de Theosophical Society en is redacteur van het tijdschrift Sunrise.

Grace F. Knoche
theosofie
paperback
256 blz
9070328615
prijsindicatie € 15,00
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018