amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering

een methode om mensen voor te bereiden op verandering

Psychologen, therapeuten, werkers in de gezondheidszorg, penitentiaire inrichtingen en de reclassering, maar ook in het onderwijs en de kerk hebben gemeen dat ze werken aan de verandering en groei van mensen. Zij allen delen de ervaring dat verandering een weerbarstig thema is.

Miller en Rollnick ontwikkelden »Motiverende gespreksvoering« om betere resultaten te verkrijgen op een terrein waar verandering niet eenvoudig is: de verslavingszorg.

»Motiverende gespreksvoering« is een op interactie gerichte gespreksmethode, waarvan inmiddels is aangetoond dat ze zeer succesvol is. De afgelopen tien jaar heeft deze nieuwe methode stormachtig haar intrede gedaan op tal van werkvelden. Veel hulpverleners zijn inmiddels sterk beļnvloed door het baanbrekende werk van Miller en Rollnick.

»Motiverende gespreksvoering« heeft de respectvolle bejegening van cliėnten - in de lijn van Carl Rogers - als basis. Ze is vernieuwend omdat de gespreksmethode van Miller en Rollnick nadrukkelijk wel directief is, namelijk bewust gericht op verandering.

De motivering van cliėnten en het verminderen van weerstand zijn centrale thema's. Motivering en weerstand zien Miller en Rollnick niet zozeer als eigenschappen van de cliėnt, maar als een afgeleide van de interactie tussen cliėnt en hulpverlener. Dat geeft extra mogelijkheden om cliėnten zo te begeleiden dat ze overtuigd kiezen voor verandering en erop vertrouwen dat ze daadwerkelijk zullen veranderen.

Met het verschijnen van deze Nederlandse vertaling hebben hulpverleners een methode in handen om hun kennis en vaardigheden aan te scherpen en mensen te helpen bij hun verlangen om gedrag en gewoonten te veranderen.

Aan deze uitgave is een hoofdstuk toegevoegd dat geschreven is door Gerard M. Schippers van het »Amsterdam Institute for Addiction Research« en Wencke de Wildt van de »Jellinek-verslavingszorginstelling«, die de »state of the art« in Nederland beschrijven.

Met een bijdrage van Gerard M. Schippers en Wencke de Wildt

William R. Miller
Stephen Rollnick
psychologie
paperback
254 blz
9075569394
9789075569391
ekklesia
prijsindicatie € 26,90
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018