amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Religie na de religie

Religie na de religie

Gesprekken over de toekomst van het religieuze

In de westerse wereld is de georganiseerde godsdienst op de terugtocht. De kerken lopen leeg. Maar tegelijkertijd zien wij dat andere vormen van religieus leven [meer individualistisch, en vaak berustend op een eigen keuze uit de verschillende religieuze tradities] zich op velerlei wijzen manifesteren.

Wat betekent dit ? Is het, na het teloor gaan van het kerkgebonden geloof, een laatste opflikkering van religieus leven in onze cultuur alvorens dit definitief verdwijnt ? Of wijst het op de aanwezigheid van een fundamentele religieuze behoefte in de mens, die na het verval van de georganiseerde religies naar nieuwe uitingsvormen zoekt ?
Luc Ferry
Marcel Gauchet
religie
paperback, 104 blz
isbn 9077070788
prijsindicatie € 16,50
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018