amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Fludd

Robert Fludd

In uw licht zullen wij het licht aanschouwen

Symposionreeks deel 9

»De oersubstantie noem ik dat vormeloze, oorspronkelijke wezen, dat de mogelijkheid van al het Zijn en het niet-Zijn in zich sluit, dat geen eigenschap noch dimensie bezit, omdat het groot noch klein, fijn noch grof waarneembaar is.

Het heeft geen eigenheid of neiging, het is niet in beweging noch in rust, het heeft geen kleur en is met welke elementaire eigenschap ook toegerust.

Toch is het vol van alle handelen, alle tijden en alle dingen, zodat het de Moeder van de wereld kan worden genoemd.«
Robert Fludd - 1574-1637


In de Symposionreeks verschijnen teksten over schrijvers die een belangrijke schakel vormen in de keten van het metafysisch denken. Deze gouden keten heeft de mensheid altijd begeleid en vele namen lichten hierin op. De visie die allen geven op wereld en mensheid komt tot uitdrukking in een kernzin van Hermes Trismegistos: "De mens is een groot wonder, o Asklepios".

Dit grote wonder werd door alle tijden heen in filosofische scholen en geestesscholen onderwezen, opdat de mens de weg zou gaan tot verwerkelijking van de onsterfelijke Geest-zielemens.

Vanuit de klassieke wereld is het hermetisch en christelijk denken tot een synthese gevoerd waarmee een nieuw levensperspectief voor de westerse mens is geopend. De figuren uit de Symposionreeks getuigen allen van dit levensperspectief.
Symposion
paperback
69 blz
isbn 9067322954
rozekruis-pers
prijsindicatie € 11,00
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018