amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Het Rozenkruis en het mysterie van de Graal

De Graal een geestelijke brug

Symposionreeks deel 7

De Graal, mysterieuze vaas uit de legenden, symbool van de verbindende schakel tussen eeuwigheid en tijd, is het hoge doel voor de ziel op zijn zoektocht naar het werkelijke Menszijn. De teksten van de vier sprekers op dit symposion getuigen van de werkzame kracht van de Levende Graal in het heden.

In de Symposionreeks verschijnen teksten over schrijvers die een belangrijke schakel vormen in de keten van het metafysisch denken. Deze gouden keten heeft de mensheid altijd begeleid en vele namen lichten hierin op. De visie die allen geven op wereld en mensheid komt tot uitdrukking in een kernzin van Hermes Trismegistos: "De mens is een groot wonder, o Asklepios".

Dit grote wonder werd door alle tijden heen in filosofische scholen en geestesscholen onderwezen, opdat de mens de weg zou gaan tot verwerkelijking van de onsterfelijke Geest-zielemens.

Vanuit de klassieke wereld is het hermetisch en christelijk denken tot een synthese gevoerd waarmee een nieuw levensperspectief voor de westerse mens is geopend. De figuren uit de Symposionreeks getuigen allen van dit levensperspectief.
Symposion
paperback
50 blz
isbn 9067322946
rozekruis-pers
prijsindicatie € 11,00
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018