amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Terug naar de Bron

Symposionreeks deel 5

Henk Spierenburg, Frans Smit, Jacob Slavenburg, Rachel Ritman-Kleingeld In vier bijdragen wordt de verbinding gelegd tussen westerse wijsheids- en mysteriebronnen en de zoektocht van de mens naar een nieuwe levensbasis.

Henk Spierenburg 'De wortels van de kabbala: de kabbala van Philo van Alexandrië'
Frans Smit 'Het Tehuis Sancti Spiritus: de klassieke rozenkruisers van de 17e eeuw tot de moderne rozenkruisers van de 21ste eeuw'
Jacob Slavenburg 'Terug naar de Bron: Hermes Trismegistus'
Rachel Ritman-Kleingeld 'De gnostieke grondslagen van het christendom'


In de Symposionreeks verschijnen teksten over schrijvers die een belangrijke schakel vormen in de keten van het metafysisch denken. Deze gouden keten heeft de mensheid altijd begeleid en vele namen lichten hierin op. De visie die allen geven op wereld en mensheid komt tot uitdrukking in een kernzin van Hermes Trismegistos: "De mens is een groot wonder, o Asklepios".

Dit grote wonder werd door alle tijden heen in filosofische scholen en geestesscholen onderwezen, opdat de mens de weg zou gaan tot verwerkelijking van de onsterfelijke Geest-zielemens.

Vanuit de klassieke wereld is het hermetisch en christelijk denken tot een synthese gevoerd waarmee een nieuw levensperspectief voor de westerse mens is geopend. De figuren uit de Symposionreeks getuigen allen van dit levensperspectief.
Symposion
paperback
64 blz
isbn 9067322660
rozekruis-pers
prijsindicatie € 11,00
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018