amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Terug naar de Bron 2

Terug naar de Bron 2

Valentinus, Inayat Khan en Hermes Trismegistus

Symposionreeks deel 8

Prof. Quispel sprak op dit symposium over valentinus en zijn Evangelie der Waarheid, Prof. Witteveen over Inayat Khan en het universele soefisme en J.R. Ritman over het Corpus Hermeticum van Hermes Trismegistus. Alle drie gingen zij »Terug naar de - gemeenschappelijke - Bron«, de Hermetische wijsheidsleer.


In de Symposionreeks verschijnen teksten over schrijvers die een belangrijke schakel vormen in de keten van het metafysisch denken. Deze gouden keten heeft de mensheid altijd begeleid en vele namen lichten hierin op. De visie die allen geven op wereld en mensheid komt tot uitdrukking in een kernzin van Hermes Trismegistos: "De mens is een groot wonder, o Asklepios".

Dit grote wonder werd door alle tijden heen in filosofische scholen en geestesscholen onderwezen, opdat de mens de weg zou gaan tot verwerkelijking van de onsterfelijke Geest-zielemens.

Vanuit de klassieke wereld is het hermetisch en christelijk denken tot een synthese gevoerd waarmee een nieuw levensperspectief voor de westerse mens is geopend. De figuren uit de Symposionreeks getuigen allen van dit levensperspectief.
Symposion
paperback
43 blz
isbn 9067322954
rozekruis-pers
prijsindicatie € 11,00
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018